Letteren

Letterencommissie

In 2015 is de Letterencommissie in het leven geroepen: een samenwerkingsverband tussen de studieverenigingen van de Faculteit der Letteren. Elk bestuur vaardigt één lid af die een plek zal innemen in deze commissie. Samen hopen zij ontzettend mooie activiteiten voor alle Letterenstudenten neer te zetten, zoals het carnavalsfeest en het Letterengala.

Vanuit het bestuur zal Jules Schmeits dit jaar zitting nemen in de commissie.