Documenten

Op deze pagina vind je alle belangrijke documenten van de vereniging.

Ledenformulieren
Klik hier voor het inschrijfformulier.

Klik hier voor het declaratieformulier.

Klik hier voor het reiskostendeclaratieformulier.

Verenigingsdocumenten
Klik hier voor de statuten.

Klik hier voor het huishoudelijk reglement.

Privacydocumenten
Klik hier voor het privacystatement.

Klik hier voor de afbeeldingsvoorwaarden.