Design je eigen interdisciplinaire educatie tijdens de Create Space Spring School!

Ons onderwijssysteem is voornamelijk georganiseerd in afzonderlijke disciplines. Onderwijsgebouwen en -programma’s scheiden theatermakers van biologen, economen van designers en wetenschappers van kunstenaars. Maar wat gebeurt er als deze mensen samen leren maken, denken en onderzoeken? Tijdens CreateSpace kun jij dat leren!

Van 18 tot 22 maart 2019 wordt de Create Space Spring School georganiseerd door ArtEZ University of the Arts en de Radboud Universiteit. In deze vijf dagen wordt er buiten beide academies een design-based onderzoeksstudio ingericht, waar studenten van beide instituten op een open manier leren samenwerken aan de onderzoeksvraag: Hoe kunnen we een omgeving creëren waarin kunstzinnig en academisch onderzoek optimaal wordt gebruikt en gecombineerd?

De interdisciplinaire onderzoeksstudio biedt jou alle ruimte om zelf te ontdekken hoe je op andere manieren onderzoeksvragen kan benaderen, je eigen discipline kunt overstijgen, kan leren communiceren op een theoretische en praktische manier en vooral: om samen te werken vanuit je eigen expertise.

De beste academisch getrainde onderzoekers en kunstenaars van beide instituten zullen de studio bezoeken en hun kennis en praktijk delen, om zo de deelnemende studenten te ondersteunen in hun leer- en onderzoeksproces.

Na afloop ontvang je een uniek Create Space Spring School certificaat vanuit ArtEZ en de Radboud Universiteit.

Samen gaan jullie werken aan de educatie van de toekomst! Jullie werk is de basis voor een pilotminor die in september 2019 van start zal gaan op beide instituten. Ben jij er klaar voor om voorbij de grenzen van je eigen vakgebied te gaan en zelf het leren van de toekomst te bepalen?

Lees meer over de Spring School en meld je aan via ru.artez.nl/createspace!                                           
De deadline is 31 januari 2019.