Testers gezocht voor taalontwikkeling in tweetalig basisonderwijs

“Spreekt taalontwikkeling van jonge kinderen jou aan? Ben jij geïnteresseerd in hoe (Engels) taalonderwijs er in de praktijk van Tweetalig Primair Onderwijs uitziet? … Dan vind je het wellicht interessant om daar onderzoek naar te doen.”

Het promotieonderzoek waar ik mee bezig ben heeft als titel “Taalontwikkeling in Tweetalig Primair Onderwijs – Een onderzoek naar de invloed van Engels taalaanbod op de taalkennis en het taalbewustzijn van kinderen in groep 1 tot en met 4.”

Tussen april en juni 2016 en tussen september en november 2017 heb ik samen met ongeveer 10 pabostudenten onderzoek gedaan op vier basisscholen die met Tweetalig Primair Onderwijs (TPO) zijn begonnen
vanaf groep 1. Engels is op die scholen voor ongeveer de helft van de totale lestijd de instructietaal én de doeltaal. We hebben daar gekeken naar de Nederlandse en Engelse taalontwikkeling van kinderen, en dit vergeleken met de taalontwikkeling van kinderen op scholen die vervroegd vreemdetalenonderwijs (VVTO) aanbieden.

WANNEER?

Omdat we de taalontwikkeling over een langere periode volgen, zullen we tussen eind februari en begin april 2019 dezelfde kinderen opnieuw testen. Daarom ben ik nu op zoek naar studenten die in het 2e semester van het komende schooljaar op pad willen naar basisscholen die het ‘net even anders doen dan gewoon’!

WAT LEVERT HET JOU OP?

Je ontvangt een bruto vergoeding van ± €11,00 per uur, maar je kunt
in overleg ook voor je scriptie/onderzoek data verzamelen. Bovendien werk je mee aan landelijk onderzoek, en krijg je een goed beeld van wat onderzoek doen in de onderwijspraktijk inhoudt.

HOE GAAT HET IN ZIJN WERK?

Voordat je kunt meedoen volg je een korte training om je te
bekwamen in de gestandaardiseerde taaltesten die worden afgenomen. Deze training vindt eind januari 2019 plaats. Vanaf de derde week van februari gaan we testen op scholen in Rotterdam, Delft, Enkhuizen en Hilversum (in die volgorde). Op de scholen neem je bij kinderen (groep 4) individueel een serie taaltesten af. Er is ook mogelijkheid lessen Engels bij te wonen / te observeren omdat dit ook onderdeel is van het onderzoek.

AANMELDEN?!

Neem contact op met Jan Willem Chevalking via j.chevalking@let.ru.nl om je hiervoor aan te melden.