Vriendenboekje van Jos Verkroost

Wat is uw naam en welke master heeft u na de bachelor NTC gedaan?

Ik ben Jos Verkroost. Ik heb geen bachelor en master gedaan, want die bestonden toen nog niet. Ik heb kandidaats en doctoraal Nederlandse Taal en Letterkunde gedaan.

Wat is uw (huidige) beroep en wat houdt/hield dit in?

Ik ben nu gepensioneerd. Eerder ben ik leraar Nederlands geweest, vervolgens directielid in het mbo en de laatste 25 jaar (strategisch) inspecteur bij de onderwijsinspectie. Daarbij hield ik mij onder meer bezig met de ontwikkeling van toezichtvormen en toezichtmethoden.

Wat is uw favoriete onderdeel van uw beroep?

De analytische onderdelen, dus hoe je ideeën vorm geeft in een bruikbaar model voor inspecteurs.

Hoe bent u bij dit beroep uitgekomen?

Solliciteren, maar zie de vragen hierboven.

Hoe ziet u de studie terug in uw werk?

Je schrijft veel, maar moet ook veel teksten analyseren en interpreteren. Bijvoorbeeld op juridisch gebied en in de vorm van Kamervragen.

Wat wilde u tijdens uw studie worden en zijn deze verwachtingen uitgekomen?

De bedoeling was eerst leraar en dat is het ook geworden. Maar vervolgens kun je geen stappen meer plannen en komen dingen gewoon op je pad.

Welk advies zou u voor de huidige generatie studenten hebben bij het kiezen van hun loopbaan?

Primair kijken naar wat je leuk vindt en waar je goed in bent. Dan heb je nog decennia om je verder te ontwikkelen.

Geef een reactie